Nhà tâm lý học

Đào tạo
Nhà tâm lý học là một sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học, người đã thực hiện và vượt qua kỳ thi của tiểu bang cho phép ghi danh vào Đơn hàng tương ứng. Để có thể tham dự kỳ thi này, bạn phải thực tập ít nhất một năm, để tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học. Nhà tâm lý học chọn một chuyên ngành tại trường Đại học: tâm lý học làm việc, tâm lý học phát triển và giáo dục, tâm lý học đại cương và thực nghiệm hoặc khác.

Những trường hợp nào bạn nên liên hệ với chuyên gia tâm lý?
Nhà tâm lý học nghiên cứu các hành vi của con người, người ta thường hướng về anh ta khi người ta cần xem xét tình hình của một người, hoặc đối mặt với các chứng rối loạn thần kinh và những khó khăn khác nhau, nhưng không cần đến sự can thiệp của bác sĩ tâm thần hoặc nhà phân tâm học.

Nhà phân tâm học

Bác sĩ tâm thần

Xem thêm

Trị liệu tâm lý: liệu pháp với chuyên gia tâm lý có thể giúp chúng ta như thế nào

nhà tâm lý học