Video / Thèm ăn bánh kếp? Hãy thử những chiếc có hình Beatles! Từ Ringo Starr đến John Lennon, những bức chân dung kỳ lạ nhất của ban nhạc

Nếu bạn đang khao khát âm nhạc ngọt ngào và hay nhờ Nathan Shields, bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo.
Trên thực tế, Nathan vẽ mọi thứ bằng bánh kếp và lần này anh ấy đã thử sức với chân dung của tất cả các thành viên The Beatles.
Sau đó ở đây John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr và George Harrison được khắc họa trực tiếp vào chảo nóng.
Bạn nghĩ sao? Cái nào trông giống bạn nhất?

Đang tải ...

Bánh kếp của The Beatles